Per a realitzar encàrrecs de traducció o qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres en l’adreça de correu electrònic sergio.maruenda@uv.es o omplir el següent formulari per a fer una consulta o sol·licitar un encàrrec:

Dades del client

Nom (requerit):

Departament o institut:

Universitat:

Telèfon:

Telèfon mòbil:

Fax:

Correu electrònic (requerit):

Dades de consulta

Descripció de l'encàrrec:

Camp d'especialització/tema:

Servei sol·licitat:

Idioma del text original:

Idioma al qual es vol traduir:

Data d'entrega desitjada (no vinculant) (format aaaa-mm-dd):

Arxiu que desitges traduir o corregir (formats admesos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT o HTML):

Informació adicional