Tarifes*:

(Aquestes tarifes són orientatives. Per favor, demane un pressupost per al seu encàrrec.)

A)   Encàrrecs de revisió:

En funció de l’original i la seua qualitat s’entregarà un pressupost.

Tarifa mínima:

 • Directa: 0,02€
 • Inversa: 0,04€

 B)   Abstract/resum (fins a 200 paraules/màxim 10 línies): revisió/traducció: tarifa mínima 20€.

Si superen les 10 línies, s’aplicaran les tarifes normals que s’exposen a continuació:

C)    Traducció

 Llengües:

Anglès

 Traducció no específica:

 • Directa (anglès a espanyol/català) – 0,06€ per paraula
 • Inversa (espanyol/català a anglès) – 0,08€ per paraula

Traducció especialitzada (acadèmica):

 • Directa (anglès a espanyol/català) – 0,08€ per paraula
 • Inversa (espanyol/català a anglès) – 0,10€ per paraula

Francès

Traducció no específica:

 •  Directa (francès a espanyol/català) – 0,06€ per paraula
 •  Inversa (espanyol/català a francès) – 0,08€ per paraula

Traducció especialitzada (acadèmica):

 • Directa (francès a espanyol/català) – 0,08€ per paraula
 • Inversa (espanyol/català a francès) – 0,10€ per paraula

Alemany

Traducció no específica:

 • Directa (alemany a espanyol/català): – 0,07 per paraula
 • Inversa: (espanyol/català a alemany): – 0,09 per paraula

Traducció especialitzada (acadèmica):

 • Directa: (alemany a espanyol/català) -0,9 per paraula
 • Inversa: (espanyol/català a alemany): -0,11 per paraula

Recàrrecs:

 1. Recàrrec per dificultat del text en la traducció o revisió (p. ex. grau d’especialitat i tema) : 20%
 2. Urgència (entrega en 24h. o més de 2500 paraules per dia) : 30%
 3. Arxiu de text amb diagrames, esquemes, taules, imatges, etc.: 10%
 4. Formats diferents del processador de textos habitual (html, power point, pdf, bases de dades, etc.) : 25%