INSTRUCCIONS PER A LA PROPOSTA D’OBRES COL·LECTIVES NO COMPLETES

Les monografies publicades per IULMA‐UV aspiren a les més altes cotes d’edició de treballs d’investigació en l’àmbit internacional, per això demanem a aquells autors o editors d’obres col∙lectives les propostes dels quals no estiguen finalitzades que envien les dades següents:

A. SOBRE EL TEXT

 1. Nom i Cognoms dels editors i els autors.
 2. Títol suggerit per a l’obra.
 3. Longitud aproximada quant al nombre de paraules i pàgines.
 4. Nombre de taules, il·lustracions i altres característiques no textuals.
 5. Nombre de contribucions.
 6. Altres aspectes d’interés.

B. SOBRE L’ESTRUCTURA DEL LLIBRE

A fi de realitzar una avaluació apropiada serà necessari indicar la naturalesa exacta del volum proposat. Per això serà necessari conèixer almenys aquests detalls:

 1. Quina filosofia ha guiat els autors o editors en la seua proposta.
 2. Indique les novetats científiques teoricoempíriques que ofereix el volum.
 3. Si el llibre fóra una revisió d’un text publicat anteriorment, indique les diferències més destacables respecte de l’edició anterior.
 4. Envie l’índex de continguts junt amb una breu descripció del volum i de cada un dels capítols.
 5. Faça un llistat d’altres publicacions amb les quals es relaciona la seua obra.

C. SOBRE L’AUTOR O EDITOR

Cognoms i nom
Categoria acadèmica
Universitat o Centre de Recerca
Data de naixement

D. ADREÇA PARTICULAR

Carrer
Ciutat i Codi postal
País
Telèfon/Fax
E-mail

E. ADREÇA ACADÈMICA

Departament
Universitat
Ciutat i Codi postal
País
Telèfon/Fax

Per favor, indique en quina adreça desitja rebre la correspondència editorial.

F. CURRICULIM

Incloga un c.v. amb les publicacions més destacades i indique els camps d’interés acadèmic.

Agraïm molt encaridament per endavant la seua cooperació.