L’IULMA té com a objectiu general i central el de la sistematització i difusió del coneixement de les llengües modernes (o discursos d’especialitat) aplicades a l’àmbit de la indústria, de les ciències i la tecnologia, del dret, de les ciències de la salut, etc.

També té com a objectiu difondre els coneixements i les investigacions centrades en les llengües d’especialitat als diferents àmbits que s’hi poden interessar: el professional, l’acadèmic i el general (el professional, o difusió de coneixement entre iguals, és el que es realitza, per exemple, en articles o en jornades científiques; l’acadèmic consisteix en la transmissió de coneixements en l’aula universitària, amb la corresponent interacció entre professors i alumnes; i el general és el de la divulgació).

Altres objectius més específics són:

  • Promoure, organitzar i planificar la investigació en les diverses branques de les llengües modernes aplicades a la indústria, les ciències i la tecnologia, el dret, les ciències de la salut, etc.
  • Realitzar activitats investigadores per si mateix i en col·laboració amb altres entitats públiques i privades, nacionals i internacionals.
  • Difondre i divulgar les investigacions i estudis realitzats, per mitjà de la publicació de treballs, informes, articles, per iniciativa pròpia o en coordinació amb editorials, revistes i altres mitjans de difusió, o a través de conferències, seminaris, congressos, col·loquis i reunions, tant nacionals com internacionals.
  • Establir relacions amb institucions semblants de rang nacional i internacional a fi de dur a terme convenis i projectes conjunts.
  • Establir relacions amb empreses i entitats públiques a fi de promocionar l’assessorament tècnic dins de les llengües modernes aplicades i impulsar la realització de projectes coordinats que satisfacen a les seues necessitats.
  • Formar personal docent i investigador dins de les àrees d’investigació de l’Institut.
  • Organitzar cursos acadèmics de postgrau, així com jornades, tallers, simposis, seminaris, congressos, etc. d’especialització dirigits al perfeccionament dels professionals, tenint en compte els fins de l’Institut.
  • Captar recursos exteriors que faciliten o coadjuven en l’execució dels fins dalt descrits.