Enrique Alcaraz

El germen inicial de l’IULMA va ser la creació en la Universitat d’Alacant d’una Unitat d’Investigació anomenada CETIVA (Centre de Terminologia Industrial de la Comunitat Valenciana), pel Dr. Enrique Alcaraz Varó qui liderava el grup d’investigació ““L’anglès professional i acadèmic (APA)” en el si del qual s’han dut a terme diverses iniciatives d’especial rellevància. Destaquen en aquest sentit la sèrie de diccionaris bilingües especialitzats en diversos àmbits professionals que es van gestar en el CETIVA i que han seguit publicant-se ja com a IULMA. Diccionaris que van des del Dret a l’Economia, passant per l’Oci, el Turisme, la Borsa, la Banca, el Comerç Exterior, la Propietat Immobiliària, les Assegurances, la Lingüística, les Ciències Farmacèutiques, el Calçat, la Pedra Natural o els Drets Humans.

Com a conseqüència de la important labor desenvolupada en el si del CETIVA, va haver-hi una iniciativa per a estendre i ampliar les experiències adquirides a totes les llengües modernes de les universitats d’Alacant, Castelló i València, integrant a especialistes de diverses branques del saber (del Dret, l’Economia, la Farmàcia, la Medicina, Informàtica, etc.) en el que ara es coneix com l’Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). Després del procediment jurídic corresponent i havent rebut el plàcet de totes les instàncies per les quals ha passat al llarg del procés, així com una avaluació molt positiva per part de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP), l’11 de març del 2005 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la creació, pel Decret 55/2005 del Consell de la Generalitat, de l’Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades integrat en l’actualitat per tres universitats valencianes: la d’Alacant, la Jaume I de Castelló i la de València-Estudi General.

Les tres seus treballen coordinadament en les àrees d’investigació en què són competents per mitjà d’una estructura alhora integradora i independent en l’organització de qualsevol tipus d’esdeveniments acadèmics (jornades i congressos, nacionals i internacionals), convenis amb entitats públiques i privades, en la facilitació de serveis professionals en llengües modernes, tant des d’un pla educatiu-formatiu com judicial (dictàmens forenses), econòmic, tecnològic, etc. En aquest sentit podem esmentar els diversos projectes d’investigació concedits pel Ministeri d’Educació i Ciència sobre temes com la creació d’una base de dades terminològiques d’alguns sectors industrials de la Comunitat Valenciana, el llenguatge industrial del sector tèxtil i dels joguets de la Comunitat Valenciana, del sector del taulellet de Castelló o la comunicació intercultural i el llenguatge específic dels negocis, per esmentar‐ne alguns. L’IULMA uneix així els esforços d’un ampli grup d’especialistes de diverses llengües interessats en les aplicacions de la lingüística en els entorns professionals i acadèmics i el seu ànim és el d’integrar la universitat amb la societat oferint a aquesta tot el saber dels seus investigadors i personal.