IPA
Nom 
Inglés profesional y académico

 

Membres

Alcaraz Ariza, María Ángeles; Campos Pardillos, Miguel Ángel; Gómez González–Jover, Adelina; Guillén Nieto, Victoria; Iliescu Gheorghiu, Catalina; Martínez Motos, Raquel; Mateo Martínez, Jose; Morell Moll, Maria Teresa; Vargas Sierra, Chelo; Yus Ramos, Francisco Benigno

 

Objetius
Analitzar els llenguatges industrials i tecnològics, el llenguatge del fòrum, el de les ciències de la salut, del medi ambient i de l’oci. Des de la seua creació, el grup ha dut a terme tasques investigadores dins del camp de les llengües aplicades. Fruit d’aquesta recerca ha sigut una sèrie de diccionaris bilingües especialitzats en diversos àmbits, que van des del dret a l’economia, passant per l’oci, la borsa, el màrqueting i la publicitat, les assegurances, les indústries o la lingüística.

 

 Línies de recerca
a) ELS LLENGUATGES INDUSTRIALS I TECNOLÒGICS
Com el seu mateix nom indica, són llenguatges industrials i tecnològics els empleats pels professionals de les diverses branques de la indústria i la tecnologia (el calçat, el tèxtil, la pedra natural, la conserva, el joguet, el turisme, el transport, el comerç, etc.). Aquests llenguatges pertanyen evidentment al tronc comú d’una llengua, però es diferencien d’ell no solament per raons terminològiques, sinó per raons de retòrica i d’estratègies comunicatives, tant orals com a escrites. Les estratègies comunicatives es materialitzen en el que en lingüística es coneix amb el nom de gèneres professionals, marcats per convencions lingüístiques i culturals, entre les quals destaca la cortesia social i lingüística. Molts són els aspectes que importen dels llenguatges industrials, sent els que més sobreixen, com s’acaba d’apuntar: el de la terminologia normalitzada i el de les estratègies comunicatives. L’estudi d’aquests aspectes requereix un doble enfocament:
1. l’oracional (sistematització dels termes i els conceptes)
2. el supraoracional (gèneres professionals i estratègies comunicatives)b) EL LLENGUATGE DEL FÒRUM
En una societat caracteritzada per l’omnipresencia del Dret en la regulació dels drets humans i en les múltiples relacions entre l’Administració i el ciutadà, s’ha obert pas aquesta nova subespecialidad epistemològica, també cridada lingüística forense. El nucli central d’aquesta camp del coneixement ho constitueixen els següents aspectes:
1. l’anàlisi del discurs oral (la veu);
2. l’anàlisi dels trets estilístics del discurs escrit (la grafologia i la lingüística de corpus);
3. la interpretació lingüística per a la determinació del sentit dels textos jurídics.

c) EL LLENGUATGE DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT
Aquesta línia ha suposat una ampliació de la línia del Llenguatge clínic, desenvolupada en anys anteriors. El seu camp d’estudi es desenvolupa entorn de dues àrees:
1. l’estudi del llenguatge de la farmàcia (terminologia i estratègies comunicatives)
2. l’estudi del llenguatge entre el pacient i el metge, tant en qüestions psicològiques com en les quals afecten exclusivament a la veu cridada normal i a les patologies relacionades amb ella que tinguen reflex fonètic; la disciplina que ho estudia també es diu lingüística clínica.

d) EL LLENGUATGE DEL MEDI AMBIENT
Dins del Parc Tecnològic de la UA i, coincidint amb la inauguració de la planta fotovoltaica que UNIÓN FENOSA, la CAM i la Universitat instal·laran al setembre, el Grup vol realitzar la seua recerca entorn de tres conceptes: a) medi ambient; b) energia; c) sostenibilitat.
La recerca en aquesta àrea se centra en tres adreces:
1. l’oracional (estudi del lèxic en anglès, espanyol i valencià)
2. la supraoracional (estudi de les estratègies comunicatives)
3. la dels sistemes de protocols professionals

e) EL LLENGUATGE DE L’OCI
El Grup IPA continua la seua línia de recerca en l’àrea epistemològica de l’oci, activitat fonamental en la realitat social i econòmica de la Comunitat Valenciana, resultant per tant imprescindible el seu estudi a través dels discursos que es produeixen en aquest àmbit.
Aquesta línia implica un estudi en dues adreces:
1. l’oracional (mitjançant l’estudi dels termes i els conceptes i la seua representació sistemàtica)
2. supraoracional (mitjançant l’anàlisi de les estratègies comunicatives, els trets estilístics, dialectals i socials, les convencions lingüístiques i culturals, els gèneres professionals)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *