En virtut del seu compromís inequívoc i constant amb la investigació, el IULMA acull nombrosos grups d’investigació, els objectius i les línies de la qual estan alineats amb els de l’Institut, i abasten temes relacionats amb la didàctica, l’anàlisi del discurs, el lèxic, la variació lingüística o la traducció.

Acqua

ACDM

Cometval

 

 

 

 

EPAGenttIPA

LexESP

SILVA

SILVA

SILVA

griale

griale