Un dels principals factors diferencials de la unitat de traducció és la qualitat de l’equip de traductors, amb una trajectòria acadèmica i experiència professional en centres universitaris de reconegut prestigi internacional. Es tracta d’especialistes en les llengües anglesa, francesa i alemanya que cobreixen les diverses àrees de coneixement, entre les quals podem destacar el dret, l’economia, el turisme, les ciències socials i experimentals, l’art i l’arquitectura, la medicina i la farmàcia o la informàtica.
L’equip de traductors del servei compta en l’actualitat amb la relació dels professionals experts en les àrees mencionades anteriorment que s’esmenten a continuació:

  • Dr. Hang Ferrer Mora (IULMA – Universitat de València)
  • Dr. Miguel Ángel Campos Pardillos (IULMA – Universitat d’Alacant)
  • Dr. Juan José Calvo García de Leonardo (IULMA – Universitat de València)
  • Dra. Elvira Montañés Brunet (IULMA – Universitat de València)
  • Dra. Nuria Edo Marzà (IULMA – Universitat de València)
  • Dr. Sergio Maruenda Bataller (IULMA – Universitat de València)
  • Dr. José Mateo Martínez (IULMA – Universitat d’Alacant)
  • Dr. Carlos Marcos Alba (IULMA – Universitat d’Alacant)
  • Dr. Francisco Yus Ramos (IULMA – Universitat d’Alacant)
  • Dra. Chelo Vargas Sierra (IULMA – Universitat d’Alacant)

Per a col·laboracions en encàrrecs puntuals, la unitat comptarà amb el suport professional, per mitjà de recursos humans i materials, de l’empresa Tecnolingüística S.L., fundada per membres de la Universitat de València.