Direcció editorial

Cesáreo Calvo Rigual (UVEG, Espanya)

Comitè editorial

 • Brigitte Lépinette Lepers (UVEG, Espanya)
 • José Mateo Martínez (UA, Espanya)
 • Ferran Robles i Sabater (UVEG, Espanya)
 • Julia Sanmartín Sáez (UVEG, Espanya)
 • José Santaemilia Ruiz (UVEG, Espanya)

Comitè Científic

 • Juan José Calvo García de Leonardo (UVEG, Espanya)
 • Miguel Fuster Márquez (UVEG, Espanya)
 • Salvador Pons Bordería (UVEG, Espanya)
 • Julia Pinilla Martínez (UVEG, Espanya)
 • Tina Suau Jiménez (UVEG, Espanya)
 • José Antonio Calañas Continente (UVEG, Espanya)
 • Chelo Vargas Sierra (UA, Espanya)
 • Dolores Azorín Fernández (UA, Espanya)
 • Ascensión Sierra Soriano (UA, Espanya)
 • Nuria Edo Marzá (UJI, Espanya)
 • Ignacio Ahumada Lara (UIMP-CSIC, Espanya)
 • M. Paz Battaner Arias (Universitat Pompeu Fabra, Espanya)
 • Neus Vila Rubio (Universitat de Lleida, Espanya)
 • Cecilio Garriga Escribano (Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya)
 • Felix Cordoba Rodriguez (Universidad de La Coruña, Espanya)
 • Guadalupe Aguado de Cea (Universidad Politécnica de Madrid, Espanya)
 • María Vittoria Calvi (Università degli Studi di Milano, Itàlia)
 • Gerd Wotjak (Universität Leipzig, Alemanya)
 • Carsten Sinner (Universität Leipzig, Alemanya)
 • Andre Klump (Universität Trier, Alemanya)
 • Igor Mel’čuk (Université de Montreal, Canadà)
 • Marc Zuili (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, França)
 • Félix San Vicente Santiago (Università degli Studi di Bologna, Itàlia)