Fans
 Followers
 Followers

Diccionaris IULMA

L’IULMA llança una col·lecció de diccionaris en format electrònic (e-books) dins la plataforma de Publicacions de la Universitat de València, seguint les línies d’investigació i les llengües de treball de l’Institut.

El director de la col·lecció és Cesáreo Calvo Rigual per un període de dos anys renovable. La col·lecció complirà amb tots els requisits requerits per l’ANECA, com ara tindre un 66% d’avaluadors externs, comptar amb doble avaluació externa per volum, etc.

La col·lecció tindrà difusió per internet i abast internacional.