TIC_trabajo_colaborativoAquest volum arreplega una sèrie d’estudis d’investigadors i investigadores que tenen en comú el seu interès per la Terminologia, la Traducció i els Llenguatges Professionals i Acadèmics, i dediquen una especial atenció a nous conceptes teòrics i aplicats, alguns dels quals es plantegen per la irrupció de les TIC i la web social en les àrees esmentades.

ÍNDEX

 • Cap a la terminologia 3.0: Evolució de l’ús de les tecnologies en terminologia, Mercè Lorente Casafont
 • Terminologia i traducció: un viatge d’anada i volta des d’un punt de vista “cultural!, que no “culturalista”, Emilio Ortega Arjonilla
 • Adaptació de la tecnologia per a la gestió terminològica des de la perspectiva de la traducció, Miguel Ángel Candel-Habita
 • El treball col·laboratiu en traducció i terminologia: situació actual i reptes futurs, Laura Ramírez Polo
 • El treball en equip i les Tics en l’ensenyament de traducció especialitzada, Isabel Durán Muñoz
 • Cap a la construcció dels sabers del docent de traducció del segle xxi, Rosa Lluna
  erminología, traducció i TIC: nous reptes, noves oportunitats, M.ª Isabel Fix León
 • La formació en neologia, esglaó fonamental per a l’autonomia del traductor especialitzat, Rosa Estopà
 • Conseqüències de l’adopció de l’anglès com lingua franca en el món de la moda per a la pràctica de la traducció a l’espanyol, Ana Belén Martínez López

L’índex complet pot descarregar-se ací.

El llibre es pot adquirir directament en l’Editorial Comares.

Els dies 25, 26 i 27 d’octubre de 2012, en el Campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d’Alacant celebrem el XIII Simposi Iberoamericà de Terminologia, RITerm 2012, amb el títol «Terminologia, traducció i TIC: interacció social i treball col·laboratiu per a la construcció i difusió del coneixement». La col·laboració entre l’Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA) i la Xarxa Iberoamericana de Terminologia va culminar amb la integració de l’Institut i la Xarxa com a convocants de l’esmentat Simposi. El dia 24 es van celebrar a més dos tallers previs sobre treball col·laboratiu i traducció audiovisual.

El títol que en aquesta ocasió té el Simposi obeïa als grans canvis dels quals està sent partícip la societat actual, canvis que ens han portat a una nova forma d’interrelacionar-nos uns amb uns altres, de crear coneixement i, en definitiva, de dur a terme les nostres professions. En efecte, les noves Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC) estan tenint un gran impacte sobre la manera de construir i difondre el coneixement en la societat en general, però també, i més específicament, en les maneres de treball, de recerca i d’interrelació social tant en terminologia com en traducció. Per açò, a més dels objectius que ens marquem per a aquest esdeveniment de caràcter internacional, els esforços del mateix es van centrar a conjuminar durant la seua realització a la comunitat professional i acadèmica de les àrees de coneixement involucrades amb la finalitat de construir i difondre coneixement entorn de nous conceptes teòrics i aplicats que es plantegen per l’impacte de les TIC i de la web 2.0 (o web social) en les disciplines de terminologia i traducció.
Partint d’aquestes reflexions, es desprenen els següents objectius que preteníem aconseguir o abordar amb l’organització de RITerm 2012 sobre terminologia, traducció i TIC: interacció social i treball col·laboratiu per a la construcció i difusió del coneixement:

 • Reflexionar sobre les aplicacions i implicacions de les TIC en els contextos acadèmics i professionals relacionats amb la terminologia i la traducció.
 • Estimular la posada en comú d’experiències acadèmiques, professionals i investigadores en relació amb la terminologia, la traducció i les TIC
 • Debatre i considerar les noves configuracions acadèmiques i professionals que sorgeixen en la Societat de la Informació i el Coneixement.
 • Fomentar la recerca sobre aquest nou camp entre els investigadors interessats en terminologia i traducció.
 • Detectar aquelles solucions i camins investigadors que puguen servir a harmonitzar els problemes actuals en la interrelació entre terminologia, traducció i TIC.
 • Promoure l’interès per la terminologia i la traducció en el marc de les TIC, la Societat de la Informació i la Comunicació i la web 2.0.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *