Terminos_JuridicosLa primera actualització que es fa d’aquesta obra de referència d’Ariel en 5 anys.
Inglés-Español, Spanish-English. Enrique Alcaraz | Brian Hughes | Miguel Ángel Campos Pardillos

El Diccionario de términos jurídicos (Inglès Espanyol, Spanish English) és una eina útil per a solucionar problemes que cada dia estan més presents en infinitat d’àmbits professionals: quin és l’equivalent correcte d’aquesta o d’aquella paraula jurídica, anglesa o espanyola?

El seu públic abasta des de la secretària que tradueix una carta comercial fins al jurista expert que estudia un complex contracte mercantil.

En les dues parts que té, el diccionari ofereix, a més de la traducció corresponent a cada terme, una breu explicació d’aquells que són característics del sistema jurídic angloamericà i de l’espanyol que, en opinió dels autors, han d’ajudar als traductors en la seua tasca.

D’aquesta manera, mots com estoppel, equity, trust, etc., apareixen amb una breu explicació en espanyol en la primera part (Inglés Español); i també van acompanyats d’una succinta explicació en anglès, en la segona part, termes típics del sistema jurídic espanyol com a contenciós-administratiu, instrucció, via governativa, denúncia de la mora, etc.

Una altra característica singular d’aquest diccionari és la contextualització, dins d’oracions angleses, dels principals termes jurídics anglesos, per a facilitar-ne al lector la comprensió del significat.

En la mateixa línia de facilitar la captació del significat, s’ofereix en les dues parts un gran nombre de sinònims, antònims i referències recíproques o croades i s’indiquen els registres de les veus (col·loquial, argot, etc.) així com la seua procedència (anglès americà, anglès de sistema jurídic d’Escòcia, etc.).

Finalment, s’ha de fer constar que el diccionari està actualitzat amb termes jurídics recents, no inclosos en altres obres, com adjudicación de obras por concurso, admisión a trámite, alijo decomisado, buríar la acción de la justicia, contaminación maliciosa de ordenadores por medio de virus informáticos, declararse insumiso, etc.

En la cinquena edició s’han corregit les errates detectades, s’ha millorat la redacció d’alguna explicació i s’han introduït més de 600 unitats lèxiques noves, algunes de les quals, com com «bombalapa», «pareja de hecho», «ley de vídeovigilancia», «algarada callejera», etc., o backlash, bust, crime, busting, beat the rap, shady, sleuth, pry, Mickey Finn, rap, scotfree, etc., malgrat que no són estrictament jurídiques, són importants perquè apareixen amb freqüència en textos de divulgació relacionats amb el món de les lleis.

Des de la primera edició fins a aquesta última s’han incorporat més de 2.000 significats entre veus i accepcions noves.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *