Terminos_Economicos_ComercialesLa primera actualització que es fa d’aquesta obra de referència d’Ariel en 4 anys.

6a Edició actualitzada. Inglès-Español / Spanish-English. Enrique Alcaraz – Brian Hughes – José Mateo Martínez

El vocabulari del món econòmic s’associa principalment amb tres grans blocs: l’economia, les finances i el comerç. Encara que en principi puga semblar que existeix una sola terminologia comuna a aquests tres camps, entre ells es detecten marcades diferències. Per exemple, el registre del llenguatge econòmic és, en general, formal i acadèmic. En canvi, el del llenguatge financer té una vena més informal en la qual predomina el lèxic anglosaxó, el de les imatges expressives i lúcides (last looking, concert party, fan club), així com sigles o formes lèxiques mutilades (xips, chaps, tom). Finalment, el vocabulari del comerç, per tenir l’origen en el normand antic, participa dels dos registres, el col·loquial i el formal.

Aquestes diferències lèxiques i el seu reflex en els dos idiomes s’arrepleguen en les dues parts (anglès-espanyol / Spanish-English) del Diccionari de termes econòmics, financers i comercials.

Aquesta obra es dirigeix principalment als traductors i als estudiosos i professionals de les diferents branques de les ciències econòmiques i empresarials, i del comerç internacional.

El diccionari consta de més de 25.000 entrades en cadascuna de les parts i s’han inclòs els termes anglesos més moderns del món dels negocis, dels quals es dóna no solament la seua traducció a l’espanyol, sinó també una breu explicació, acompanyada quasi sempre d’un exemple d’ús o de l’oportuna remissió a algun terme relacionat. Pel que fa a l’espanyol, es té molt en compte els termes del món econòmic encunyats recentment. Amb aquests plantejaments, s’ha creat un instrument de treball útil, pràctic i fàcil de manejar, i una font d’informació fresca i actual.

Tres han sigut les comeses d’aquesta cinquena edició:

  • (a) corregir les errates detectades,
  • (b) afavorir la comprensió d’alguns termes complexos, millorant-ne la definició i augmentant, en particular, el nombre d’exemples contextualizadors; i
  • (c) ampliar el nombre d’entrades lèxiques noves, entorn de 250, algunes d’elles sorgides en l’economia del segle XXI, tals com margin debt, meltdown, ninja, subprime mortgage, “financiarización”, etc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *