Bloc I
Metodologia lingüística i noves tecnologies aplicades a l’anglès i l’espanyol per a fins específics i empresarials

Mòdul 1:
Lingüística aplicada a l’anglès i l’espanyol per a fins específics i empresarials
Mòdul  2:
L’anglès i l’espanyol en la Lingüística Forense
Mòdul 3:
L’anglès i l’espanyol en la Lingüística Computacional
Mòdul 4:
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicades a l’anglès i l’espanyol per a fins específics i empresarials

Bloc II
Anglès per a fins específics i empresarials

Mòdul  1:
Anglès jurídic
Mòdul  2:
Anglès dels negocis
Mòdul  3:
Anglès del Turisme i l’Oci
Mòdul 4:
Anglès de la Ciència i la Tecnologia
Mòdul 5:
Anglès de la Medicina i les Ciències de la Salut

Bloc III
Espanyol per a fins específics i empresarials

Mòdul 1:
Espanyol jurídic
Mòdul 2:
Espanyol de los negocis
Mòdul 3:
Espanyol del Turisme i l’Oci
Mòdul 4:
Espanyol de la Ciència i la Tecnologia
Mòdul 5:
Espanyol de la Medicina i les Ciències de la Salut

Bloc IV
Pràctiques en empreses o Memòria d’investigació