Tres són els objectius generals d’aquest Màster oficial:

Objectiu 1: Formació i capacitació professional per a treballar en contextos, empreses i institucions europees relacionades amb l’àmbit del jurídic, els negocis, la ciència, i la tecnologia, la medicina i les ciències de la salut, el turisme i l’oci.

Objectiu 2: Interculturalitat i mobilitat. El programa té una projecció internacional, ja que l’anglès i l’espanyol s’estudien com a segones llengües en la majoria dels països de la UE, i són dotze les universitats estrangeres que han manifestat la seua adhesió al programa.

Objectiu 3: Investigació i creació de nous coneixements en l’àmbit d’estudi interdisciplinari dels llenguatges d’especialitat. Els alumnes del programa adquiriran una formació avançada en les tècniques d’investigació i creació de nous coneixements en l’àmbit d’estudi interdisciplinari dels llenguatges d’especialitat.

Els alumnes matriculats en el Programa Oficial de Postgrau (POP) podran cursar estudis conduents a l’obtenció de:

  • Títol oficial de Màster en Anglès i Espanyol per a fins específics i empresarials.
  • Títol de Doctor per la Universitat d’Alacant, dins del POP en Llengües Modernes Aplicades als Llenguatges d’Especialitat (Anglès- Espanyol)

Eixides professionals:

Els alumnes que es matriculen en el Màster podran adquirir els següents perfils professionals:

Perfil 1: Assessor lingüístic en llengua anglesa i espanyola en contextos, empreses i institucions relacionades amb l’àmbit del jurídic, els negocis, la ciència i la tecnologia, la medicina i les ciències de la Salut, el turisme i l’oci.

Perfil 2: Mediador cultural en situacions comunicatives i esdeveniments de parla entre persones de distintes societats i cultures, en especial entre parlants d’espanyol i anglès, siguen aquests parlants natius o no natius de aquestes lengües.

Perfil 3: Lexicògraf i terminòleg de llengües d’especialitat.

Perfil 4: Iniciació a la investigació interdisciplinària en el camp dels llenguatges d’especialitat.

Doctorat: L’objectiu fonamental dels estudis de doctorat inclosos en el POP és l’especialització avançada del candidat doctoral en les tècniques d’investigació i creació de nous coneixements en l’àmbit d’estudi i investigació interdisciplinària de les llengües modernes aplicades als llenguatges d’especialitat (anglès-espanyol) .