Institut de Llengües Modernes Aplicades (IULMA)
Departament de Filologia Anglesa
Correu electrònic: iulma@ua.es
Telèfon : 96 5909579 y 96 5909318
Fax: 96 5903899