Lloc de presentació:
CEDIP (Centre d’Estudis de Doctorat i Postgrau)
Edifici Germà Bernácer – Planta baixa

Durant la preinscripció, s’aportaran còpies simples de la documentació següent:

  1.  DNI, NIE o Passaport.
  2.  Títol que dóna accés.
  3. Certificació acadèmica.
  4. Currículum Vitae.

Durant la matrícula, s’aportaran els originals de la documentació anterior, degudament legalitzats i traduïts si és el cas.