El programa va adreçat a titulats superiors, diplomats o persones en possessió del nou títol de grau que vullguen adquirir una doble especialització acadèmica, professional o investigadora, a saber, l’anglès i l’espanyol per a fins específics i empresarials.