Per a l’admissió al programa es tindrà en compte:

  • Expedient acadèmic global.
  • Expedient acadèmic específic.
  • Formació acadèmica complementària.
  • Beques rebudes.
  • Estades en universitats estrangeres.
  • Coneixement d’idiomes (anglès i espanyol) .
  • Experiència professional.
  • Entrevista professional.