El preu per crèdit matriculat s’establix per Decret del Consell de la Generalitat Valenciana.

En el curs acadèmic 2008/09 el preu del crèdit va quedar establit en: 24,54 EUR/crèdit.